wtorek, 7 sierpnia 2018

Warszawa 44 - 7 sierpnia 1944

Historia toczy się każdego dnia, godzina po godzinie, dzieją się rzeczy zarówno wielkie, jak i z pozoru błahe. Dopiero z perspektywy czasu można niejako z dystansu zobaczyć wyraźniej jak te drobne wydarzenia wpływały na te większe lub do nich prowadziły. W historii Warszawy miesiące sierpień i wrzesień roku 1944 zapisały się w sposób szczególny. W upalne lato, dziewczęta i chłopcy wyruszyli do walki o wolność stolicy. Prawdopodobnie nikt z nich nie przypuszczał jak mocno wydarzenia owych dni wpłyną na losy miasta i jego mieszkańców. 


Żoliborz - Bielany
Niemcy uzupełnili załogi oraz zapasy amunicji w poszczególnych Stützpunkte. Trwało ostrzeliwanie szpitala przy ul. Krasińskiego 31, co doprowadziło do przerwania dostaw prądu. Sala operacyjna, w której nieustannie odbywały się zabiegi, została oświetlona gromnicami i lampami zasilanymi z baterii. Przed południem Niemcy podpalili baraki dla bezdomnych między ulicami Felińskiego a gen. Zajączka oraz torami kolei obwodowej. Wraz z powrotem ppłk. "Żywiciela" zaczęła się zrzeszać ludność cywilna. Powstawały samorządy koloni, a następnie osiedli. Do ich zadań należało utrzymanie ładu i porządku  oraz przeprowadzenie zakwaterowania pogorzelców i wysiedlanych, organizowanie samopomocy sąsiedzkiej w koloniach, nadzór nad akcją dożywiania i prowadzenia akcji kulturalno-oświatowej. Tworzyły się  zręby tzw. Republiki Żoliborskiej.

Warszawa
Trwały niemieckie masowe mordy ludności cywilnej na Woli. Od początku walk w tym rejonie w bestialski sposób zamordowano od 40 do 50 tys. bezbronnych osób, w tym kobiety, dzieci i starców. Podpułkownik Karol Ziemski "Wachnowski" objął dowództwo utworzonej Grupy "Północ", której zadaniem była obrona Starego Miasta i wywalczenie stałego, naziemnego połączenia z Żoliborzem i Puszczą Kampinoską.

Niezależnie od tego jak dziś patrzymy na te burzliwe dzieje stołecznej insurekcji oraz jak oceniamy trafność decyzji o jej rozpoczęciu, wypada zapoznać się z przebiegiem tych wydarzeń. Jak co roku, od kilku lat publikujemy w tym okresie serię codziennych postów, które mają naszym czytelnikom ułatwić poznanie tych trudnych losów miasta i jego mieszkańców. Tym razem naszym przewodnikiem po dniach walki i powstańczego trudu będzie publikacja autorstwa Grzegorza Jasińskiego “Żoliborz Walczący”. Wbrew pozorom nazwa książki może być odrobinę myląca, albowiem autor tego kalendarium nie ogranicza się jedynie do opisu, tego co działo się na Żoliborzu, ale także zawiera kronikę wydarzeń powstańczych w całej Warszawie. Mamy nadzieję, że ta krótka skondensowana forma ułatwi czytelnikom codzienne zapoznawanie się z tym co 74 lata temu działo się w naszym mieście nie tylko w teorii, ale także poprzez odwiedzenie opisywanych miejsc. Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji to zachęcamy również do zapoznania się z naszymi kalendariami Powstania z lat ubiegłych. Życząc zarazem nie tylko przyjemnej lektury, ale także i udanych spacerów, jak zwykle zachęcamy do wyjścia w miasto, w którym nie tylko w początku sierpnia będzie wiele do zobaczenia w ramach upamiętnienia Powstania i jego bohaterów ! Zatem do spotkania na miejskich brukach !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz