czwartek, 16 sierpnia 2018

Warszawa 44 - 16 sierpnia 1944

Historia toczy się każdego dnia, godzina po godzinie, dzieją się rzeczy zarówno wielkie, jak i z pozoru błahe. Dopiero z perspektywy czasu można niejako z dystansu zobaczyć wyraźniej jak te drobne wydarzenia wpływały na te większe lub do nich prowadziły. W historii Warszawy miesiące sierpień i wrzesień roku 1944 zapisały się w sposób szczególny. W upalne lato, dziewczęta i chłopcy wyruszyli do walki o wolność stolicy. Prawdopodobnie nikt z nich nie przypuszczał jak mocno wydarzenia owych dni wpłyną na losy miasta i jego mieszkańców. 


Żoliborz - Powązki
Nad ranem ponad 700-osobowy oddział z Puszczy Kampinoskiej ppłk. Ludwika Konarskiego "Victora", mający wziąć udział w uderzeniu na linię kolei obwodowej, dotarł na teren "Miasteczka Powązki". Napotkawszy zaparkowaną kolumnę niemieckich pojazdów pancernych, wbrew rozkazom, dowódca nakazał odwrót. Na Żoliborz wówczas żołnierz Zgrupowania "Żubr". Większość grupy powróciła jednak do puszczy.

Warszawa
Oddziały Kedywu wyparte z Muranowa.

Świat
W depeszy skierowanej do brytyjskiego premiera Stalin oświadczył: Po dokładniejszym przestudiowaniu zagadnienia przekonałem się, że akcja warszawska - która rozpoczęła się bez wiedzy dowództwa sowieckiego i bez żadnego z nim kontaktu - jest lekkomyślną awanturą, powodującą bezcelowe ofiary wśród ludności. [...] W związku z powyższym dowództwo sowieckie zdecydowało się na publiczne odcięcie się od awantury w Warszawie. Władze Związku Sowieckiego zakomunikowały ambasadorowi Stanów Zjednoczonych Ameryki o całkowitym zakazie lądowania na lotniskach sowieckich samolotów alianckich, dokonujących zrzutów zaopatrzenia nas Warszawą.

Niezależnie od tego jak dziś patrzymy na te burzliwe dzieje stołecznej insurekcji oraz jak oceniamy trafność decyzji o jej rozpoczęciu, wypada zapoznać się z przebiegiem tych wydarzeń. Jak co roku, od kilku lat publikujemy w tym okresie serię codziennych postów, które mają naszym czytelnikom ułatwić poznanie tych trudnych losów miasta i jego mieszkańców. Tym razem naszym przewodnikiem po dniach walki i powstańczego trudu będzie publikacja autorstwa Grzegorza Jasińskiego “Żoliborz Walczący”. Wbrew pozorom nazwa książki może być odrobinę myląca, albowiem autor tego kalendarium nie ogranicza się jedynie do opisu, tego co działo się na Żoliborzu, ale także zawiera kronikę wydarzeń powstańczych w całej Warszawie. Mamy nadzieję, że ta krótka skondensowana forma ułatwi czytelnikom codzienne zapoznawanie się z tym co 74 lata temu działo się w naszym mieście nie tylko w teorii, ale także poprzez odwiedzenie opisywanych miejsc. Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji to zachęcamy również do zapoznania się z naszymi kalendariami Powstania z lat ubiegłych. Życząc zarazem nie tylko przyjemnej lektury, ale także i udanych spacerów, jak zwykle zachęcamy do wyjścia w miasto, w którym nie tylko w początku sierpnia będzie wiele do zobaczenia w ramach upamiętnienia Powstania i jego bohaterów ! Zatem do spotkania na miejskich brukach !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz