Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018

Kartka z kalendarza - 27 stycznia

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust), do którego doszło podczas Drugiej Wojny Światowej w wyniku działań niemieckiego reżimu nazistowskiego (rezolucja A/RES/60/7). W ten sposób Holokaust uznany został za wydarzenie o znaczeniu historycznym. Zgromadzenie Ogólne w treści tego dokumentu zaleciło państwom członkowskim opracowanie programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na tragedię Holokaustu i zapobiec w ten sposób aktom ludobójstwa w przyszłości. Agenda ta z uznaniem odniosła się też do działań państw, które aktywnie zaangażowały się w ochronę miejsc pamięci będących podczas Holokaustu niemieckimi nazistowskimi obozami śmierci, obozami koncentracyjnymi, obozami pracy i więzieniami. Zgromadzenie Ogólne ONZ wystąpiło z prośbą do Sekretarza Generalnego o ustanowienie szeroko zakrojonego programu na