Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2013

Życzenia Wielkanocne

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Tym razem chcemy przedstawić Wam bardzo charakterystyczny i pewnie całkiem znany pomnik. Jednak mało kto chyba wie, że skwer na którym się on znajduje, a jest usytuowany pomiędzy dwiema nitkami ulicy Muranowskiej  nosi nazwę Matki Sybiraczki . Monument ten poświęcony jest Polakom Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Pomysły upamiętnienia Ofiar tych wydarzeń pojawiały się od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, decyzje o budowie pomnika można było jednak podjąć dopiero po 1989 roku. W tym właśnie roku powstał w Warszawie Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Ofiar Agresji Sowieckiej, w dwa lata później przekształcony został on w Fundację Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.   17 września 1990 roku na placu Dąbrowskiego, gdzie początkowo planowano ustawić pomnik, poświęcono kamień węgielny pod jego budowę. W tym samym roku ogłoszono konkurs honorowy na pomnik, z czterech zgłoszonych prac wybrany został projekt Maksymiliana M. Biskupskiego. Projekt dwukrotnie zaprezentowan

Wieszcz narodowy

Dziś chcemy przedstawić Wam bliżej kolejny ze wspaniałych pomników znajdujących się w Warszawie. Chyba wszyscy spacerujący Krakowskim Przedmieściem widzieli stojący tam pomnik Adama Mickiewicza. Choć sama postać jest znana, a rzeźba pewnie opatrzona to może nie wszyscy jednak znają jej historię i to właśnie o tym pomniku chcemy Wam dziś opowiedzieć. Historia ta zaczyna się 22 marca 1897 roku kiedy to, dzięki staraniom Henryka Sienkiewicza, powstał Komitet budowy pomnika. Na jego czele stanął Michał Radziwiłł, działalnością zaś de facto kierował pełniący obowiązki wiceprezesa Sienkiewicz. Już 19 kwietnia komitet otrzymał od generał-gubernatora ks. Aleksandra Imertyńskiego zezwolenie na wzniesienie pomnika. Dzięki wielkiemu odzewowi ze strony społeczeństwa do redakcji warszawskich czasopism w szybkim tempie zaczęły spływać datki na budowę. Do połowy lipca udało się zebrać ponad 200 tys. rubli!! Decyzją Komitetu nie zorganizowano konkursu na projekt, a autora postanowiono

Pamięci ofiar Rzezi Pragi

Tym razem chcielibyśmy przedstawić Wam pewien niewielki krzyż, który dość łatwo jest przegapić. Znajduje się on na prawym brzegu Wisły, na maleńkim  ogrodzonym placyku przylegającym do terenu Cerkwi Prawosławnej. Miejsce to upamiętnia najtragiczniejszą z kart historii Pragi. Ten metalowy krzyż poświęcony jest ofiarom Rzezi Pragi, dokonanej przez wojska Suworowa w listopadzie 1794 roku. Zgodnie z tradycją stoi on na miejscu wcześniejszych drewnianych krzyży. Pierwszy z nich stanął prawdopodobnie tuż po tych tragicznych wydarzeniach, bezpośrednio na miejscu zbiorowej mogiły. Obecny - metalowy, według różnych wersji ustawiony został w 1915 lub 1924 roku. Uważny obserwator zauważy na nim przestrzeliny z czasów II wojny światowej.  Spacerując po Pradze warto przystanąć na chwilę i przeczytać tabliczkę umieszczoną na krzyżu Zginęli bo byli Polakami. Mieszkańcom Pragi pomordowanym przez wojska Suworowa 4 listopada 1794 r. - Rodacy . W tym miejscu chcielibyśmy powiedzieć W

Pamięci Prymasa Tysiąclecia

Tym razem chcielibyśmy zaprosić wszystkich naszych czytelników na kolejny spacer na Krakowskie Przedmieście. To tam, na placyku nieopodal Kościoła ss. Wizytek znajduje się pomnik jednego z naszych wielkich rodaków  - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Idea powstania  tego pomnika zrodziła się niemal od razu po śmierci Prymasa. Już we wrześniu 1981 roku jako stowarzyszenie zarejestrowany został Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na którego czele stanął prof. Henryk Samsonowicz. Po ustaleniu lokalizacji, już w październiku ogłoszony został konkurs na projekt. Spośród 46 zgłoszony prac do kolejnego etapu wybrano 3, a z nich ostatecznie wybrano projekt autorstwa Andrzeja Renesa. Pomnik w całości powstał ze składek osób prywatnych. Rzeźba została odlana w 1986 roku, a odsłonięcie pomnika nastąpiło w 26 maja 1987 roku, w przeddzień 6 rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego. Wykonana z brązu realistyczna rzeźba przedstawia postać kardynała w pozycji siedzącej na arcybiskupim tronie

Pamięci nauczycieli

Tym razem chcemy Wam przedstawić mało może znany, ale na pewno warty poznania pomnik. Jest on ukryty w Parku Kazimierzowskim, o którym więcej planujemy napisać na wiosnę, czyli na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego.  Znany jest on pod dwiema nazwami Pomnik Tajnej Organizacji Nauczycielskiej lub Pomnik Nauczycieli Tajnego Nauczania 1939-1945.  Tajna Organizacja Nauczycielska utworzona została w październiku 1939 roku przez działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Początkowo jej celem była pomoc represjonowanym nauczycielom i ich rodzinom. Z czasem jej członkowie rozpoczęli także tajne nauczanie  przedmiotów  zakazanych do wykładania w funkcjonujących podczas okupacji szkołach. W tym podziemiu nauczycielskim prowadzono również działalność wydawniczą w zakresie zakazanych podręczników .  Szacuje się, że w konspiracyjnym nauczaniu brało udział ok. 20 tys. nauczycieli. W czasie II wojny światowej zginęło niemal 10 tys. spośród nich. To właśnie ich pamięci poświęcony jest ten pom

Wielki astronom

Tym razem obiektem naszego zainteresowania będzie pomnik, który znają na pewno wszyscy Nasi Czytelnicy. Mamy jednak nadzieję, że może jeszcze nie wszystko o nim wiecie. Pomnik Mikołaja Kopernika, bo o nim mowa, stoi na Krakowskim Przedmieściu przed wejściem do Pałacu Staszica. Dawniej w tym budynku miało swą siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Nauk, jednym z jego działaczy był wybitny naukowiec Stanisław Staszic, który to był inicjatorem i jednym z fundatorów budowy pomnika. Początkowo miał on jednak stanąć na placu Akademickim przed Pałacem Kazimierzowskim. We wrześniu 1820 roku Bertel Thorvaldsen podpisał umowę na wykonanie pomnika, początkowo realizację planowano na 1,5 roku. Jednak gipsowy model pomnika dotarł do Warszawy dopiero w grudniu 1827 roku. Wówczas to car wyraził zgodę na ustawienie go przed Pałacem Staszica. Brązowy odlew figury wykonała warszawska ludwisarnia Jana Gregoire'a, cokół zaś zaprojektował Adam Idźkowski. Kamień węgielny położono w listopadzie 1828 ro

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Na kanwie dopiero co obchodzonego Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" chcieliśmy przedstawić Wam miejsce, w którym zostali oni w Warszawie upamiętnieni. Możliwe bowiem, że nie wszyscy z naszych czytelników wiedzą, że na Bemowie znajduje się zarówno pomnik, ja i ulica nosząca ich imię. Ulica Żołnierzy Wyklętych liczy sobie niespełna kilometr i do niedawna jeszcze stanowiła część ulicy Wrocławskiej. Ta ostatnia wraz osiedlem powstała w latach 80-tych na terenie dawnego wojskowego lotniska "Babice". Decyzja o zmianie nazwy zapadła na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy w kwietniu 2009 roku.  Na tym jednak władze dzielnicy nie poprzestały i w listopadzie 2011 roku  w obecności licznych gości, w tym wielu kombatantów nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych. Ma on formę kamiennego bloku, na którego szczycie znajduje się orzeł z rozpostartymi skrzydłami. A umieszczona na postumencie sporej wielkości tablica informuje dokładnie

Kapela Praska

Tym razem chcemy zaprezentować coś co zapewne znane jest wszystkim miłośnikom prawobrzeżnej Warszawy. Możliwe jednak, że wśród reszty naszych czytelników znajdą się tacy, którzy o tym pomniku jeszcze nie słyszeli.  Dzieło, o którym chcielibyśmy Wam dziś troszkę opowiedzieć to Pomnik Praskiej  Kapeli  Podwórkowej . Znajduje się on na niewielkim placyku otoczonym ławeczkami u zbiegu ulic Floriańskiej i Kłopotowskiego. Inicjatorem jego powstania był arcybiskup Sławoj Leszek Głódź - który w latach 2004-08 był odrynariuszem diecezji warszawsko - praskiej. Autorem samej rzeźby jest zaś Andrzej Renes, który wzorował się zarówno na archiwalnych zdjęciach, jak i współczesnych zespołach warszawskich.  W skład mosiężnego pomnika  wchodzą 4 stojące postacie: skrzypka, akordeonisty, gitarzysty, bandżolisty oraz siedzącego bębniarza.  Odsłonięcie pomnika nastąpiło 17 września 2006 roku.  Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany zobaczeniem tej kapeli na własne oczy, to przy okazji