sobota, 27 stycznia 2018

Kartka z kalendarza - 27 stycznia
1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust), do którego doszło podczas Drugiej Wojny Światowej w wyniku działań niemieckiego reżimu nazistowskiego (rezolucja A/RES/60/7). W ten sposób Holokaust uznany został za wydarzenie o znaczeniu historycznym.

Zgromadzenie Ogólne w treści tego dokumentu zaleciło państwom członkowskim opracowanie programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na tragedię Holokaustu i zapobiec w ten sposób aktom ludobójstwa w przyszłości.

Agenda ta z uznaniem odniosła się też do działań państw, które aktywnie zaangażowały się w ochronę miejsc pamięci będących podczas Holokaustu niemieckimi nazistowskimi obozami śmierci, obozami koncentracyjnymi, obozami pracy i więzieniami.

Zgromadzenie Ogólne ONZ wystąpiło z prośbą do Sekretarza Generalnego o ustanowienie szeroko zakrojonego programu na temat "Holokaust i Narody Zjednoczone", a także o powzięcie środków mobilizujących społeczeństwo obywatelskie, by podtrzymywać pamięć i edukację na temat Holokaustu.

Data ogłoszona w rezolucji jest absolutnie nieprzypadkowa, tego dnia bowiem w 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. To własnie w tym miejscu odbywają się corocznie główne uroczystości Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzone w Polsce i na świecie.

Zaś w Warszawie takim centralnym miejscem upamiętnienia tej daty z racji jego charakteru jest oczywiście Pomnik Bohaterów Getta. Od kilku lat tego dnia po Muranowie jeździ też pusty przedwojenny wagon tramwajowy z gwiazdą Dawida zamiast cyfry z numerem linii. Zabieg ten ma przypominać o Zagładzie byłych mieszkańców stolicy, zabieganym w codzienności Warszawiakom albowiem mimo swej międzynarodowej rangi jest to dla większości ludzi zwykły dzień pracy. Mimo to bardzo zachęcamy Was do uczestniczenia w uroczystościach, jak co roku my również postaramy się tam pojawić.


Bibliografia:

http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#wojna1
http://www.auschwitz.org/historia/wyzwolenie/wyzwolenie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz