czwartek, 1 sierpnia 2019

Powstanie 44 - 1 sierpnia 1944

Warszawa, 1.8.1944 - Kierownictwo powstania

W chwili wybuchu walk "centralny ośrodek kierowniczy", tj. dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski (wraz z pierwszym rzutem Komedy Głównej), Delegat Rządu - wicepremier Jan Stanisław Jankowski i przewodniczący Rady Jedności Narodowej - Kazimierz Pużak znajdowali się na Woli w fabryce Kamlera (róg Okopowej i Dzielnej). Czas zbiórki I rzutu wyznaczono na 1 sierpnia miedzy godziną 15.00 a 16.40. Najistotniejszym elementem pierwszych godzin walki okazały się następstwa wymiany ognia z Niemcami i blokada przez nich wejścia do fabryki Kamlera. Powstały też bardzo duże trudności przy uruchamianiu łączności radiowej, stąd też pierwsze meldunki do Londynu mogły być nadane dopiero w nocy z 1 na 2 i 2.8. Drugi ośrodek - punkt dowodzenia płk. Chruściela - znajdował się w hotelu Victoria przy ul. Jasnej. Wreszcie trzeci, gdzie urzędował pierwszy zastępca Delegata Rządu Adam Bień i dokąd wkrótce ściągnęli dwaj pozostali zastępcy, Antoni Pajdak i Stanisław Jasiukiewicz, mieścił się przy ul. Kruczej 17.Jak co roku, przychodzi w stolicy Polski ta chwila, gdy pamięcią sięgamy do sierpniowych i wrześniowych dni roku 1944. Wiele już na ten temat powiedziano i z pewnością ciągle wiele jest do opowiedzenia. Bo o tyle o ile udało się nam jako społeczeństwu spopularyzować zarówno logo Polski Walczącej, jak i inne patriotyczne symbole, w tym także odznaki poszczególnych jednostek AK, do tego stopnia, że występują już niemalże wszędzie. Od różnego rodzaju wlepek i transparentów, murali czy bluz dresowych i t-shirtów o motywach mniej lub bardziej udanych tatuaży nie wspominając.

Zrobiła się swego rodzaju moda na patriotyzm, a przynajmniej na jego deklarowanie. Niestety programy takie jak chociażby „Matura to bzdura” dobitnie obnażają, że za tą popularyzacją nie poszła rzetelna edukacja. Więc z jednej strony można by rzec, że Powstania jest w mediach i popkulturze za dużo, a z drugiej strony zdecydowanie za mało na poziomie merytorycznym.

Nie ma w naszej opinii lepszego sposobu uczczenia tych bohaterów, niezależnie od płci i wieku w jakim do walki 1.08.1944 r. ruszyli, niż dać dostęp do informacji. Stąd jak co roku przystępujemy do akcji publikacji codziennego kalendarium. W tej edycji oprzemy się o rzecz trochę starszą jeśli chodzi o datę jej publikacji, ale w naszej opinii nader ciekawą jeśli chodzi o wybór cytatów opartych na źródłach. Mowa tu o “Kronice Powstań Polskich 1794-1944” wydanej w 1994 r. nakładem wydawnictwa Kronika.

Mamy nadzieję, że te krótkie w swej formie ale bogate w treści merytoryczne wpisy pomogą nam wszystkim lepiej przeżyć te 63 dni pamięci o walczącej Warszawie i jej mieszkańcach. Co nie znaczy, że nie zachęcamy także do udziału w innych ciekawych formach upamiętniania jakie w tym okresie będą miały miejsce, a których z każdym rokiem przybywa. Zaś jeśli komuś będzie zbyt mało informacji, lub będzie czuł niedosyt tylko jednym wpisem dziennie z naszej strony, tego odsyłamy do naszych kalendariów z lat ubiegłych oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych. W miarę możliwości będziemy starali się podsyłać na bieżąco ciekawe propozycje, nie tylko w postaci lektury. 

A teraz ruszajmy w miasto by zapalić światełka na Powstańczych mogiłach, czy pod tablicami na budynkach i skwerach, spotykajmy się na placach i po domach by śpiewać piosenki – ale przede wszystkim okażmy należyty szacunek ciągle jeszcze żyjącym bohaterom – Oni ciągle są wśród Nas! Cześć im i chwała!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz