czwartek, 4 lutego 2016

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej


Niedawno udało się Nam wygospodarować wolny dzień. Większość z Was prawdopodobnie w takim momencie oddaje się lenistwu lub załatwia zaległe sprawy. My postanowiliśmy poświęcić ten czas na zbieranie materiałów do nowych postów. Jednym z odwiedzonych przez Nas miejsc jest mało znane Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które niedawno przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Dziekania 1. 
Historia Muzeum sięga końca lat 30. ubiegłego wieku. Jego uroczystego otwarcia przy ul. Kanonia dokonał w 1938 r. arcybiskup warszawski kardynał Aleksander Kakowski. Muzeum posiadało wówczas galerię rzeźby gotyckiej, galerię dawnych tkanin sakralnych i niewiele dzieł złotniczych. Najcenniejsze obiekty z jego zasobów zostały wywiezione przez Niemców po Powstaniu Warszawskim. Sam budynek zaś został doszczętnie spalony. Wiele z ukradzionych eksponatów zostało rewindykowanych w 1947 r., trafiły jednak do zbiorów państwowych. 
Kolejny etap historii tej instytucji rozpoczyna się w latach 70. kiedy to z inicjatywy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przy Archiwum Katedralnym rozpoczęto gromadzenie obiektów sztuki dawnej, głównie tkanin liturgicznych. Realizację zadania powołania muzeum Prymas Wyszyński powierzył młodemu absolwentowi historii sztuki, ks. Andrzejowi Przekazińskiemu. W 1978 r. w wieży kościoła św. Anny odbyły się pierwsze wystawy zbiorów nieistniejącego jeszcze formalnie muzeum. Jednocześnie trwał gruntowny remont poklasztornego budynku ojców Trynitarzy przy kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej przy ul. Solec 61. Nowe Muzeum oficjalnie otwarto w kwietniu 1980 r. W kolejnych latach  w Muzeum wspierana była aktywność opozycyjna. A w czasie trwania stanu wojennego aktywnie działały tu grupy plastyków, aktorów i muzyków. Odbywały się wystawy o charakterze patriotycznym i religijnym, koncerty, odczyty i wieczory teatralne. 
18 października 1986 roku w Paryżu zawarta została umowa wstępna pomiędzy dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ks. Andrzejem Przekazińskim i doktorem Zbigniewem Karolem Porczyńskim. Na jej mocy do depozytu Muzeum przekazana została kolekcja malarstwa europejskiego. Zbiory Muzeum obejmują grafikę, numizmaty, malarstwo, rzeźbę, tkaniny, medalierstwo, złotnictwo,  w sumie ponad dwadzieścia tysięcy eksponatów.


W 2014 rozpoczęto przenoszenie zbiorów do należącego do parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela Pałacu Dziekana. Został on odnowiony i rozbudowany w ramach Projektu „Skarbiec Dziedzictwa Kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W nowej siedzibie rozpoczęło ono swą działalność w styczniu 2016.


Na koniec nie pozostaje Nam nic innego niż zaprosić wszystkich na spacer. Serdecznie Was zachęcamy by będąc na Starym Mieście wstąpić do tego Muzeum. Jest to niezwykle interesujące miejsce, w którym nie tylko miłośnicy sztuki sakralnej znajdą coś interesującego dla siebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz